Archief

Snel duidelijkheid recreatiewoningen

Minister Cramer van Ruimte en Milieu wil snel uitsluitsel voor bewoners die vaak al jaren lang wachten op duidelijkheid over de rechtmatigheid van de permanente bewoning van recreatiewoningen.

Zij vraagt gemeenten die deze bewoners nog geen duidelijkheid hebben gegeven dit binnen afzienbare termijn te doen. Via een verdere verruiming van de mogelijkheden voor het verlenen van een persoongebonden vrijstelling biedt Cramer de gemeenten meer ruimte om snel duidelijkheid te bieden aan bewoners van recreatiewoningen.

Daarnaast zal zij gemeenten, die nog geen actie hebben ondernomen, een uiterste termijn te stellen om duidelijkheid te verschaffen.

De discussie over onrechtmatige bewoning van recreatiewoningen loopt al jaren. In 2003 is voor de bewoning van recreatiewoningen beleid vastgesteld. Voor bewoners die voor 31 oktober 2003 in een recreatiewoning woonden moet een oplossing gevonden worden.

Het overgrote deel van de gemeenten heeft de bewoners duidelijkheid gegeven en maatregelen genomen of is daar druk mee bezig. Ook in onze regio speelde de discussie de laatste 5 jaar.

Categorieen:
Algemeen