Archief

Geen gezondsheidseffecten AWZI

De uitstoot en vrijkomende gassen bij de afvalwaterzuiveringsinstallatie Harnaschpolder in Den Hoorn hebben geen direct effect op de gezondheid van omwonenden. Wel is sprake van geurhinder die op de lange termijn nadelig voor de gezondheid kan zijn.

Dat hebben het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en de GGD Zuid-Holland West in twee onderzoeken geconcludeerd. De provincie liet weten de druk op de ketel te houden op het uivoeren van de benodigde maatregelen tegen de geurhinder.

Op verzoek van de provincie deden beide organisaties onderzoek naar gezondheidsklachten bij omwonenden van de AWZI in relatie tot de geurhinder. Enkele bewoners brachten klachten als hoofdpijn, misselijkheid en vermoeidheid in direct verband met het inademenen van ongezonde lucht afkomstig van het zuiveringscomplex.

Categorieen:
Algemeen