Archief

Rioolgemalen overgedragen

Het onderhoud en beheer van de rioolgemalen in Maassluis is door de gemeente overgedragen aan het Hoogheemraadschap van Delfland.

De overdracht van het beheer en onderhoud van rioolgemalen is een van de acties die de gemeente en Delfland samen ondernemen om de inzameling, het transport en de zuivering van afvalwater zo optimaal mogelijk uit te voeren.

Delfland zorgt vanaf 3 januari 2008 voor het dagelijkse, reguliere beheer en onderhoud van Maassluise rioolgemalen, inclusief de besturing ervan. De rioolgemalen blijven in bezit van de gemeente en blijven ook diens verantwoordelijkheid.

Categorieen:
Maassluis Algemeen