Archief

Leden gezocht voor archeologie groep

De gemeente Westland zoekt mensen die zitting willen nemen in de Klankbordgroep Archeologie.

Deze groep zal inhoudelijk op het gemeentelijke archeologiebeleid ingaan en kan suggesties aanleveren hoe dit beleid verbeterd kan worden.

De klankbordgroep bestaat uit vertegenwoordigers van historische of heemkundige verenigingen, archeologische werkgemeenschappen of andere representatieve verenigingen en organisaties op het terrein van de archeologie/geschiedenis.

Categorieen:
Westland Algemeen