Archief

Vijf grootste problemen

De actie westlandhelemaalgoud.nl is maandagmiddag van start gegaan. De actie houdt in dat de initiatiefnemers op zoek gaan naar de vijf grootste ergenissen van het Westland.

Maandagmiddag werd op het gemeentehuis van Westland een brievenbus aangeboden. Deze brievenbus blijft drie weken staan. Mensen met ergenissen kunnen deze brievenbus gebruiken om hun ongenoegen te uiten. Ook kan dit via de website. De actie is een initiatief van Jefry van den Hoeven en Lennart Duyvestijn uit Naaldwijk.

Als de ergenissen binnen zijn gaat een grote groep ermee aan de slag. De mensen die zich als denker hebben opgegeven vormen, samen met een groep van 700 studenten, de denktank.

In samenwerking met de gemeenteambtenaren van de juiste afdeling wordende probleem omgezet naar een case.

Deze case wordt aangeboden aan alle denkers die vervolgens middels een online platform vragen kunnen stellen aan de gemeente ambtenaar en oplossingen kunnen aandragen. De ingezonden oplossingen worden vervolgens beoordeeld en omgezet tot daden. De WOS gaat westlandhelemaalgoud.nl de komende maanden volgen.