Archief

Minder aangifte in de regio

In de gemeenten Midden-Delfland en Westland is in het eerste half jaar een daling te zien van het aantal aangiften van misdrijven. In Midden-Delfland is dat percentage 10 procent en Westland 5 procent.

Omgerekend is in Midden-Delfland 303 keer aangifte gedaan en in Westland 2.643 keer. Het aantal Westlandse aangiften van fietsendiefstal was -38%, auto-inbraken -17% en vernieling -13%.

Een stijging van aangiften in Westland is te zien bij de delicten mishandeling, 124 in 2007 ten opzichte van 101 in 2006 en woninginbraak 211 in 2007 ten opzichte van 153 in de eerste helft 2006.

In Midden-Delfland werd er in 2006 nog 15 keer een mishandeling gemeld bij de politie, in de eerste helft van dit jaar stond de teller op nul. Ook het aantal aangiften van diefstal uit woning en auto-inbraak daalde, respectievelijk met 14 en 12 procent. Het aantal aangiften van diefstal uit een bedrijf steeg van 14 in 2006 naar 22 in de eerste zes maanden van 2007. In de dorpskern Maasland zijn de aangiftecijfers navenant gelijk aan die van 2006.