Archief

Controle recreatieverkeer

In de Westlandse wateren zijn zondag door politie Haaglanden, Zeehavendienst Rotterdam, Hoogheemraadschap Delfland, Provincie Zuid-Holland en Natuurmonumenten 100 recreatieboten gecontroleerd.

De politie nam 29 blaastesten af. In 22 gevallen was er sprake van overtreding van de geldende regels.

Meer dan de helft van de overtredingen betrof het varen zonder motorvaartvergunning. Eén schipper werd aangehouden omdat hij teveel had gedronken. Hij blies 880 ugl. terwijl de grens bij alcoholgebruik op het water bij 350 ugl. ligt.

In het gebied Midden Delfland loopt momenteel het Groene milieuhandhavingsproject "Meer dan de som der delen". In het kader van dit project vinden er geregeld controles plaats op alle aspecten van de groene wetgeving, zoals jagen, stroperij, vissen, verstoren rust in natuurgebieden, wildkamperen, overlast boten.