Archief

Molen staat bouw niet in de weg

De gemeente Midden-Delfland heeft een bouwvergunning afgegeven voor het bouwen van een huis op een oude watermolen aan de Vlaardingsekade.

De watermolen werd gevonden tijdens sloopwerkzaamheden van een oude machinistenwoning. Samen met de archeoloog is de locatie van de molenfundering in kaart gebracht en ook de archeologische waarde van de molenrestanten bepaald. Hieruit is gebleken dat de molen behoudenswaardig is.

Het huis wordt nu zo gebouwd dat de oude restanten behouden blijven. De gemeente gaat een procedure starten om de resatanten aan te wijzen als gemeentelijk archeologisch monument.