Archief

Beoordelen regelingen natuurbeheer

Het Milieu- en Natuurplanbureau meet met twee maten bij het beoordelen van de regelingen voor natuurbeheer.

Dit zeggen Natuurlijk Platteland Nederland en de werkgroep Agrarisch Natuurbeheer van LTO Nederland.

Zij reageren daarmee op de MNP-evaluatie van de ecologische effecten van de subsidieregelingen voor natuurbeheer.

Een van de conclusies is dat de regeling voor agrarisch natuurbeheer weinig effectief en niet duurzaam is. Op basis van het onderzoeksmateriaal had deze conclusie echter nooit getrokken mogen worden.

Categorieen:
Algemeen