Archief

CAO voor de glastuinbouw

In de vijfde overlegronde over een nieuwe CAO voor de glastuinbouw hebben LTO Glaskracht Nederland en Plantum NL de werknemersorganisaties FNV Bondgenoten en CNV Bedrijvenbond een eindbod gedaan voor de nieuwe cao.

De vakbonden leggen het eindvoorstel voor aan de leden en zullen na de vakantieperiode uitsluitsel geven over de vraag of zij ermee kunnen instemmen.

De regiegroep CAO Glastuinbouw die de onderhandelingen aan werkgeverzijde begeleidt, bespreekt komende week het eindbod voor een advies aan de besturen.

Categorieen:
Algemeen