Archief

Tuinders houden zich niet aan de regels

Uit het Milieujaarverslag van de gemeente Westland blijkt dat het aantal tuinders in de gemeente dat zich aan de milieuregels houdt nog ver onder de maat is.

Van de ruim vijfhonderd glastuinbouwbedrijven hield één op de vijf zich niet aan de regels. In 2005 was bijna eenderde van de onderzochte bedrijven in overtreding.

Vaak gingen de tuinders het afgelopen jaar de fout in door stookinstallaties en brandblussers niet op tijd te laten keuren. Verder hadden glastuinders geen lekbakken onder opslagtanks voor olie. Ook bleken meststoffen en bestrijdingsmiddelen nergens geregistreerd.

In totaal heeft de gemeente Westland voor 26.000 euro aan boetes geïnd voor het overtreden van de milieuregels.

Categorieen:
Westland Algemeen