Archief

Vragen over overbewoning

GemeenteBelang Westland heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college over bewoning van huizen in Westland door Oost-Europese mensen. In Westland is al langer aandacht gevraagd voor overbewoning van deze mensen en daarop is in Westland het AMFI-traject gestart. Een gerichte aanpak op de problematiek die in Den Haag ook wordt gehanteerd.

Ondanks dit project krijgt de politieke partij nog steeds klachten van overlast door Oost-Europese seizoensarbeiders die wonen in Westland. Omdat het er naar uit ziet dat werkgevers in deze regio steeds meer met Oost-Europese mensen gaan werken, wil de partij nu onder meer weten of het college bereid is een portefeuillehouder voor deze problematiek aan te wijzen.

Daarnaast wil de partij weten of het college ook vindt dat er binnen de van kracht zijnde wet- en regelgeving bepalingen moeten worden opgenomen om overbewoning te voorkomen.

Categorieen:
Westland Algemeen