Archief

Nieuwe Rekenkamercommissie

De gemeenteraad van Midden-Delfland heeft op dinsdag nieuwe leden van de Rekenkamercommissie Midden-Delfland benoemd. Benoemd zijn; Mevrouw Van Vree uit Den Hoorn, de heer Lubach uit Naaldwijk en de heer Van Rietschoten uit Rotterdam. De laatste is tevens benoemd als voorzitter.

De benoemingen zijn het gevolg van de in februari van dit jaar vastgestelde verordening op de Rekenkamercommissie gemeente Midden-Delfland.

De onderzoeken die de Rekenkamercommissie gaat uitvoeren zijn vooral gericht op het College van burgemeester en wethouders, het ambtelijk apparaat en de uitkomsten van het beleid van de gemeente. Het onderzoeksprogramma van de Rekenkamercommissie zal in februari 2007 worden bekend gemaakt.