Archief

Euforie rond Greenport manifest misplaatst

De overheid biedt veel te veel ruimte voor nieuwe kassen en verstiert daarmee het landschap, vindt de Stichting Natuur en Milieu.

Overheidsgeld voor glastuinbouw moet ingezet worden voor opruimen van verspreid en oud glas, niet voor inrichting van nieuwe bedrijfsterreinen, zoals op de Greenport conferentie van 29 juni werd voorgesteld.

De sector moet behandeld worden zoals andere economische sectoren: geen subsidies voor nieuwe bedrijventerreinen. Toch hebben provincies en gemeenten nog steeds niet echt werk gemaakt van herstructurering, ondanks afspraken uit 2000 aldus Stichting Natuur en Milieu.

Categorieen:
Algemeen