Archief

Reinier start voorbereidingen nieuwbouw

Het Reinier de Graaf Gasthuis in Delft is gestart met de aanleg van extra parkeerterreinen ter voorbereiding op de bouw van het nieuwe ziekenhuis.

In mei begon het ziekenhuis met de aanleg van personeelsparkeerplaatsen aan de zuidzijde van het B-gebouw. Inmiddels is ook gestart met de aanleg van een parkeerterrein aan de zuidkant van het H-gebouw. Nadat vervolgens de hoofdingangen van zowel het B-als H-gebouw zijn verlegd, wordt in het najaar het toekomstige bouwterrein alvast bouwklaar gemaakt.

Dit najaar gaat de aanbesteding voor de bouw van het nieuwe ziekenhuis van start, waarna de daadwerkelijke bouw van het ziekenhuis kan beginnen. De verwachting is dat de ziekenhuisnieuwbouw in 2010 is afgerond.

Categorieen:
Algemeen