Archief

Subsidie voor kelder onder kas

Glastuinbouwbedrijf Greenpack Holland in Maasland gaat onder een van zijn kassen een kelder aanleggen voor waterberging. Het gaat om een proef gesubsidieerd door het Hoogheemraadschap Delfland.

Delfland wil bekijken of kelders onder kassen een goed wapen zijn tegen wateroverlast in het Westland. De kelders zouden kunnen dienen als noodoverloop. Over twee jaar bekijkt het Hoogheemraadschap of het initiatief breder toegepast kan worden.

Delfland en Greenpack tekenen woensdag een intentieverklaring voor samenwerking. Gaat de bouw door, dan kan Greenpack de komende 30 jaar rekenen op een jaarlijkse subsidie van 7 euro per kuub opslagruimte. De proefkelder zou 20.000 kuub water moeten kunnen bergen.

Categorieen:
Westland Maasland Algemeen