Archief

Overgangsregeling blijft van kracht

Werkgevers mogen tot 1 mei 2006 alleen seizoenarbeiders uit de nieuwe Europese lidstaten inzetten als ze beschikken over een tewerkstellingsvergunning.

De ministerraad heeft vrijdag besloten vast te houden aan de overgangsregeling die de toestroom van werknemers uit Midden- en Oost-Europa moet beperken.

Vorig jaar werden bijna 25.000 tewerkstellingsvergunningen uitgedeeld aan werknemers uit de Midden- en Oost-Europese lidstaten. In 2003 was dit nog ruim 12.500. In de meeste gevallen ging het om seizoenswerk in de land- en tuinbouw en de vleesverwerkende industrie.

De overgangsregeling houdt in dat een werkgever eerst moet zoeken naar arbeidskrachten uit de oude Europese lidstaten. Pas als dat niet lukt, mag hij mensen uit bijvoorbeeld Polen aan het werk zetten.

Categorieen:
Algemeen