Archief

Handhaving 'gras voor glastuinbouwbedrijven'

Burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Delfland hebbrn besloten geen uitzondering te maken op de wijze van handhaving bij de glastuinbouwbedrijven in het open weidegebied die zich hebben aangemeld voor het project Gras voor Glas ten opzichte van bedrijven die dit niet hebben gedaan.

Hierdoor wordt onduidelijkheid bij de handhaving voorkomen, de kans op milieuverontreiniging verlaagd en er vindt geen concurrentievervalsing plaats.