Archief

Werkgelegenheid tuinbouw daalt

Het aantal arbeidsplaatsen in de tuinbouw is de laatste jaren gedaald, dit blijkt uit een onderzoek van het Productschap.

Het aantal teeltbedrijven is de laatste zes jaar met 4400 bedrijven afgenomen. Het hardst gaat de afname in de buitenbloemen, fruit- en glasgroenteteelt. In de glastuinbouw verwachten telers dat de werkgelegenheid nog toeneemt.

Ook is gebleken uit het onderzoek dat het aantal arbeidsplaatsen met tijdelijke arbeidskrachten toeneemt, dit betreft nu ongeveer 23 procent van de banen op teeltbedrijven.

Categorieen:
Algemeen