Archief

Zorgnetwerk in Midden-Delfland

In Midden-Delfland wordt een zorgnetwerk jeugd 0-19 jaar opgesteld. Het netwerk is opgericht om het lokaal preventief jeugdbeleid en de jeugdzorg goed op elkaar aan te laten sluiten.

Het doel hiervan is dat er zo dicht mogelijk bij huis hulp geboden kan worden aan jongeren.

In enkele gemeenten bestaan al zorgnetwerken en zijn deze een groot succes. Daar is gebleken dat zorgnetwerken in een grote behoefte voorzien.