Archief

Open agrarisch gebied beschermt

Het Hoogheemraadschap van Delfland heeft een conceptwaterbeheerplan opgesteld. Het college van de gemeente Midden-Delfland vraagt in haar inspraakreactie voor het plan aandacht voor een tijdige communicatie naar andere partijen.

Het college wil voorkomen dat, als er niet tijdig wordt gecommuniceerd, plannen worden gefrustreerd.

Dit is eerder gebeurd bij het beleidskader van het bouwen van Veendijken. In het waterbeheerplan is een door de gemeente Midden-Delfland ingebracht punt, blauwe en groene diensten, overgenomen, waar het college blij over is. Het college wil het open agrarisch gebied beschermen.