Archief

Belastingen omhoog in Midden-Delfland

Het college van B&W in Midden-Delfland heeft besloten om diverse belastingen voor volgend jaar te verhogen. Dit blijkt uit de nieuwste versie van de begroting 2005.

Voor riool- en OZB-belasting is in de begroting uitgegaan van de afgesproken jaarlijkse trendmatige verhoging van respectievelijk 2,5% en 5%.

Bij de afvalstoffenheffing is volgens het college de jaarlijkse trendmatige verhoging niet meer te handhaven. Daarom wordt voorgesteld de tarieven voor 2005 met 12,5% te verhogen en in de jaren daarna met 5%.

Om in te spelen op de voornemens van het rijk om de beleidsvrijheid ten aanzien van de OZB te beperken, doet het college een anticipatievoorstel.

De extra opbrengsten uit dit voorstel worden niet gebruikt om te komen tot een sluitende begroting 2005, maar worden gereserveerd om de financiƫle schade in de eerste jaren te beperken.

In de begroting van Midden-Delfland voor 2005 zijn ook grote investeringen opgenomen. Op het gebied van sport zijn dit het kunstgrasveld in Maasland, de sporthal in Schipluiden en het sportcomplex in Den Hoorn.

Op het gebied van leefbaarheid wordt geinvesteerd in het woonzorgcomplex in Maasland, het verzorgingshuis in Schipluiden en de Multifunctionele Accommodatie in Den Hoorn.