Archief

Tariefstijgingen Hoogheemraadschap

De tarieven van het Hoogheemraadschap van Delfland voor waterkering stijgen 8 procent, voor waterbeheersing 4 procent en voor waterkwaliteit 5 procent.

Dit blijkt uit de begroting van Delfland. De stijgingen zijn fors maar minder hoog dan de afgelopen twee jaar.

In 2005 wordt er door het waterschap gewerkt aan de vergroting en verbetering van de zuiveringscapaciteit in de Haagse regio en is er aandacht voor de rioleringen in het buitengebied.

Categorieen:
Algemeen