Archief

Een regionale woningmarkt voor Haaglanden

Vanaf 1 januari is er voor heel Haaglanden één regionale huisvestingsverordening met een nieuw woonruimteverdeelsysteem, het Model op maat.

Met dit woonruimteverdeelsysteem komen woningzoekenden voor meer woningen in aanmerking. Nu is het zo dat er twee modellen zijn; het aanbodmodel en het distributiemodel.

Het dagelijks bestuur van het stadsgewest Haaglanden heeft wel ingestemd met een overgangsregeling voor woningzoekenden die staan ingeschreven in het Westlandse register. Dit hebben zij gedaan omdat er vanuit Westland en Midden-Delfland verwacht werd dat dit nieuwe systeem de positie van eigen inwoners op de woningmarkt zou verzwakken.