Archief

Stijging milieuklachten Zuid-Holland

In vergelijking met 2003 kent het derde kwartaal van 2004 een stijging van het aantal milieuklachten in de provincie Zuid-Holland. Ten opzichte van vorig jaar zijn er 150 klachten meer binnengekomen bij de milieutelefoon.

Op de derde plaats van de bedrijven, waarover de meeste telefoontjes zijn binnengekomen, staat Zantko Recycling Wateringen met 51 stankklachten. Dit bedrijf sorteert en verwerkt onder andere bouw- en sloopafval.

Bij het sorteerproces komen afvalstoffen vrij, zoals de restfractie uit de sorteerinstallatie en zeefzand. Het afvoeren van deze afvalstromen gaf problemen, want de stromen bevatten te veel organische stoffen en te veel steenachtige materialen.

Dit betekende dat het bedrijf de afvalstoffen zelf moest verwerken. Deze verwerking gaf veel stankoverlast.

Ondanks de afvoerproblemen is door de provincie toch het bestuursrechtelijk handhavingstraject ingezet. Er is namelijk sprake van overtreding van vergunningvoorschriften. Tevens is aangifte bij de politie gedaan.

Inmiddels zijn de restfractie uit de sorteerinstallatie en de zeefzandberg van het terrein verwerkt. De stankoverlast van deze afvalstoffen is daarmee opgelost.

Categorieen:
Wateringen Algemeen