Archief

Geen coffeeshops in Westland

Het zogenaamde 0-beleid dat in gemeente Westland gevoerd wordt voor coffeeshops wordt door een ruime meerderheid van de raadscommissie ondersteund.

Het 0-beleid houdt in dat coffeeshops in Westland niet zijn toegestaan. Op dit moment wordt zo'n beleid al gevoerd en tijdens de Commissievergadering Algemeen bestuurlijke aangelegenheden is besloten dit niet te herzien.

Burgemeester Van der Tak wil wel graag dat er een beleidsnota wordt uitgewerkt waarin het gevoerde beleid wordt vastgelegd.

Categorieen:
Westland Algemeen