Archief

Bezuinigingen Westland door rijksbezuinigingen

Door Rijksbezuinigingen van 2.8 miljoen euro hebben burgemeester en wethouders een aantal bezuinigingen doorgevoerd om de begroting van 2005 sluitend te krijgen.

De OZB en overige gemeentelijke belastingen worden verhoogd met een inflatiepercentage van 2 procent.

De gemeente maakt een nieuwe lijst met investeringen voor het komende jaar omdat er keuzes moeten worden gemaakt.

Voor het komende jaar wil de gemeente de service- en dienstverlening aan burgers, bedrijven en verenigingen en instellingen verbeteren.

Categorieen:
Westland Algemeen