Archief

Provincie positief over kierbesluit

De provincie Zuid-Holland ziet overwegend voordelen in het inlaten van zeewater door de Haringvlietsluizen.

Daarbij adviseert de provincie de Haringvlietsluizen op 1 januari 2008 op een kier te zetten. Een aantal gemeenten in de provincie, waaronder Westland, is tegen het kierbesluit.

Een meerderheid van de gemeenteraad van Westland nam onlangs een motie tegen het Kierbesluit Haringvliet aan.

Volgens de partijen kan door het kierbesluit mogelijk verzilting van het Brielse Meer ontstaan en daardoor kan, bij het water inlaten, de Westlandse tuinbouw risico lopen.

Het rijk heeft voor de uitvoering van de plannen 35 miljoen euro beschikbaar gesteld.

Categorieen:
Westland Algemeen