Archief

Westland: bezuinigingen tot 8,3 miljoen

Het gemeentebestuur van Westland wil ook de komende jaren fors bezuinigen om een begrotingstekort te voorkomen. De bezuinigingen moeten in 2008 ruim 8,3 miljoen euro per jaar bedragen, zo staat in Perspectiefnota vermeld.

Het gemeentebestuur wil alleen in 2006 en 2007 een klein begrotingstekort toestaan. Dit wordt dan met name veroorzaakt door de lasten als gevolg van enkele forse investeringsuitgaven van bijvoorbeeld nieuwe schoolgebouwen en het nieuwe gemeentehuis, dat in 2009 in gebruik moet worden genomen.

De belangrijkste bezuinigingen worden in de Perspectiefnota bereikt door de sluiting van de publiekbalies in enkele kernen, vermindering van subsidies bij sociale woningbouw, invoering van een marktconform grondprijsbeleid en een verlaging uitkeringen voor taxigebruik en elektrische rolstoelen.

Ook wil de gemeente Westland bezuinigen door een harmonisatie van de subsidies in de vijf voormalige gemeenten en het jaarlijks achterwege laten van de inflatiecorrectie. De extra gemeentelijke bijdrage aan de stimulering van de breedtesport wordt gestopt.

Daarnaast worden de legeskosten van bouwvergunningen met 8% verhoogd. De begrafenisleges wil de gemeente zelfs met 35% laten stijgen.

Door een beter beheer van vastgoed wil de gemeente jaarlijks meer opbrengsten binnenhalen, in 2008 oplopend tot 1 miljoen euro.

Categorieen:
Westland Algemeen