Archief

Vertrouwen recreatieoord hersteld

Het Recreantenoverleg Recreatieoord Hoek van Holland en portefeuillehouder Van der Wel van de deelgemeente, hebben overleg gevoerd over de ontstane vertrouwensbreuk.

Begin dit jaar is de vertrouwensbreuk ontstaan doordat de financiële administratie van Sport & Recreatie de gevraagde informatie niet tijdig kon verstrekken.

Beide partijen hebben nu de intentie uitgesproken elkaar serieus te willen nemen en relevante informatie te zullen uitwisselen.