Archief

Geld ontwikkeling bedrijventerreinen

De provincie Zuid-Holland steekt bijna 20.000 euro in het masterplan voor bedrijventerreinen in Wateringen en Kwintsheul. Daarnaast steekt de provincie 5.500 euro in een quickscan voor mogelijke bedrijventerreinen in het gehele Westland.

In de provincie Zuid-Holland is op dit moment onvoldoende ruimte voor economische ontwikkeling. Dit vertaalt zich in te weinig bedrijventerreinen van voldoende kwaliteit.

Eén van de instrumenten van de provincie om gemeenten en regio's te ondersteunen, is het project Duurzaam Economisch Ruimtegebruik. In de gehele provincie zijn 21 lokaties binnen het project betrokken.