Archief

Onafhankelijke commissie voor liberalisering

Staatssecretaris Wijn van Economische Zaken heeft een onafhankelijke commissie ingesteld die zich moet gaan buigen over de vraag of een verantwoorde marktopening van de energiemarkt per 1 januari 2004 gewaarborgd is.

Met het instellen van deze commissie geeft de staatssecretaris uitvoering aan zijn eerdere toezegging aan de Tweede Kamer, om met betrekking tot liberalisering van de energiemarkt voor kleinverbruikers nog een extra en onafhankelijk monitoringsmechanisme in te bouwen.

Wijn benadrukt het belang dat hij hecht aan een goede waarborging van de belangen van kleinverbruikers, waarbij duidelijk moet zijn dat deze zonder problemen van de keuzevrijheid gebruik kunnen maken.

Categorieen:
Algemeen