Archief

Resultaat Maassluis 1 miljoen euro

De gemeente Maassluis heeft het jaar 2002 afgesloten met een positief saldo van 1 miljoen euro.

Vooruitlopend op een analyse die nog volgt hebben burgemeester en wethouders laten weten dat het gunstige resultaat in hoofdzaak een incidenteel karakter heeft. Dit komt met name door nabetalingen van de algemene uitkering uit het Gemeentefonds over voorafgaande jaren.

Er is een voorstel ingediend om de 1 miljoen euro toe te voegen aan de algemene reserve.

Categorieen:
MaassluisAlgemeen