Archief
WOS

WOS

Jaar wachten op laadpaal voor elektrische auto

Westlanders die een laadpaal hebben aangevraagd, moeten ongeveer een jaar wachten voordat ze daadwerkelijk de stekker van hun auto in de paal kunnen steken.

Daarmee behoort Westland tot de langzaamste gemeenten van Nederland. Ter vergelijking: Landelijk duurt het gemiddeld 4 tot 6 maanden. In Maassluis gaat het om gemiddeld 10 maanden en in Midden-Delfland is de doorlooptijd 5 maanden tot een jaar.

De WOS kreeg van de gemeente inzage in de bijna 300 laadpaalaanvragen uit de periode van eind maart 2018 tot eind april 2020. 15 daarvan zijn in datzelfde tijdsbestek ook daadwerkelijk gerealiseerd. Een bewoner van de Uitterlier in De Lier moest het langst wachten, bijna 2 jaar. In de Kuyperstraat in Naaldwijk duurde het 'slechts' 8,5 maand tot er een paal stond.

Doorlooptijd

Maar hoe gaat zo’n aanvraag precies in z’n werk? Westlanders kunnen via de website Laadpaalnodig.nl/westland een verzoek doen. Daarin moet een aantal zaken worden ingevuld, zoals je persoonsgegevens, het merk en model van je elektrische auto en het tijdslot waarop je doorgaans verwacht te laden.

Zodra die aanvraag is ingediend begint het hele proces, dat de aanvrager overigens digitaal kan volgen. Eerst beoordeelt energieleverancier Engie, de partij die in Westland de palen plaatst, de aanvraag en doet het, bij goedkeuring, een locatievoorstel. Als daarna ook de gemeente akkoord is, wordt bij Engie een offerte opgevraagd en beoordeeld. Als de gemeente hier een ‘go’ voor geeft, kan er een verkeersbesluit worden gepubliceerd in de Staatscourant. Hierin staat dat Westland op een bepaalde plek in een straat één of twee parkeervakken wil afkruisen ten behoeve van een laadpaal. Omwonenden en andere belanghebbenden krijgen na publicatie zes weken tijd in bezwaar aan te tekenen.

Voordat dit gedeelte is afgerond, is de aanvraag gemiddeld zes tot acht maanden verder. En dan moet de paal nog worden geplaatst. Ook daar gaat tijd overheen: nog eens vier tot zes maanden. Hans Bakker uit ’s-Gravenzande deed in juli 2018 een aanvraag, omdat hij later dat jaar via zijn werk elektrisch zou gaan rijden. In juli 2019 stond er wel een paal, maar was die nog niet in gebruik vanwege het ontbreken van een kilowattuurmeter. Pas maanden later kon de stekker erin. "Ik vermoed dat ik ongeveer anderhalf jaar heb moeten wachten", aldus Bakker. "In de tussentijd moest ik de auto drie straten verderop parkeren.”

Het verhaal van de ’s-Gravenzander staat niet op zich. Andere aanvragers hebben soortgelijke ervaringen. Eén inwoner uit Wateringer was het wachten zelfs zo zat dat hij zijn elektrische auto weer inruilde voor een benzineauto. "Het maakt me iedere keer weer boos."

Een woordvoerster van de gemeente Westland bevestigt de lange duur, maar kan die ook deels verklaren. "Het is in Westland nogal druk. Dat betekent dat in eerste instantie zorgvuldig gekeken moet worden of een locatie geschikt is, zowel boven als onder de grond waar erg veel kabels en leidingen lopen. Daarna moet een traject worden doorlopen met de netwerkbeheer en ook dat kost tijd. Bovendien heeft Westland ‘tijd’ ingebouwd om omwonenden ook te informeren."

Daarnaast zijn er ook veel mensen die in een nieuwbouwwijk gaan wonen. "In sommige gevallen moest er ten tijde van de aanvraag nog met de bouw worden begonnen. Voordat dan uiteindelijk de parkeerplaatsen zijn aangebracht en de laadpaal kan worden geplaatst, is er al bijna een jaar verstreken. Dergelijke gevallen zijn bijvoorbeeld aan de omgeving Kwelder in Poeldijk (veel aanvragen) en de nieuwbouwlocatie langs de Rijnvaartweg/Poelkade in ’s-Gravenzande", aldus de woordvoerster.

Versnellen

Gezien de ambitie om verder te verduurzamen en de energietransitie die nu gaande is, wil de gemeente het aanvraagproces verder versnellen. Westland werkt momenteel aan een strategische kaart. Dit is een digitale kaart met potentiële locaties in de gebieden waar de gemeente in de toekomst veel vraag verwacht. De gemeente plaatste de laadpalen in de afgelopen jaren voornamelijk reactief (paal volgt na aanvraag), in de toekomst zal dat dus vaker proactief worden. Zo’n kaart is, samen met een integrale visie, een eis vanuit het Klimaatakkoord. Alle gemeenten in Nederland moeten hun plannen uiterlijk eind dit jaar hebben klaarliggen.

De kaart zou worden gemaakt in samenwerking met inwoners. Een participatietraject in Wateringen zou in het tweede kwartaal van dit jaar plaatsvinden, maar heeft door de coronacrisis vertraging opgelopen.

Over dit onderzoek

Elektrisch rijden heeft in Nederland de afgelopen jaren een enorme vlucht genomen. Op 1 januari 2020 stonden er 107.000 volledig elektrische auto’s geregistreerd, 62.000 meer dan in 2019. In Westland gaat het om 588 volledig elektrische auto’s. In het Klimaatakkoord is daarnaast afgesproken dat gemeenten eind dit jaar een visie op de laadinfrastructuur hebben liggen. Vanuit die gedachten zijn de drie gemeenten in ons uitzendgebied gevraagd naar de huidige stand van zaken.

Behalve antwoorden hebben wij in Westland ook inzicht gekregen in een tweetal documenten: een overzicht met bijna 300 aanvragen en de status daarvan én de verbruiksgegevens van zo’n 90 laadpalen. De WOS heeft de gegevens geanalyseerd op zaken als wachttijden, aantallen af- en toewijzingen en laadbeurten. Hierover verschijnen deze week drie verhalen.

Dit verhaal werd mede mogelijk gemaakt door het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek. Dtv, Omroep Venlo, Studio040 en de WOS werken gezamenlijk aan lokale onderzoeksjournalistiek.