Archief
Signbiblio

Signbiblio

Jongeren kunnen in Westland te gemakkelijk alcohol kopen

Het verbod op de verkoop van alcohol aan jongeren onder de 18 jaar wordt in Westland 'ondermaats' nageleefd. Vooral sportkantines en horecagelegenheden maken zich daar schuldig aan. Dit schrijven burgemeester Arends en wethouder Vreugdenhil in een memo aan de gemeenteraad. Ze baseren zich op een onderzoek in september en oktober vorig jaar onder 'reguliere alcoholverstrekkers'. In slechts een kwart van de bezochte locaties mislukten de kooppogingen van jongeren.

In het onderzoek werden cafetaria's (9), horecagelegenheden (12), slijterijen (12), sportkantines (10) en supermarkten (16) bezocht. Per locatie werden steeds twee aankooppogingen gedaan door een 17-jarig meisje en een 17-jarige jongen. Per locatie werd per dag door maximaal één mysteriekoper één aankooppoging uitgevoerd.

Bij de sportkantines slaagde 90 procent van beide pogingen. Een 'nee' werd daar in geen enkel geval gehoord. Dat laatste was ook de uitkomst bij horecagelegenheden, waar twee derde van beide pogingen slaagde. Supermarkten houden zich nog het beste aan het verkoopverbod. Daar gingen de mysteriekopers in ruim 68 procent van de pogingen zonder alcohol de winkel uit.

Het college schrijft dat het toezicht op de naleving van de leeftijdsgrenzen dan ook primair zal worden gericht op sportkantines en horecagelegenheden. Ook zal worden gekeken naar mogelijkheden om de alcoholverstrekkers te wijzen op hun verantwoordelijke functie. Daarbij wordt aangehaakt bij het Nationaal Preventieakkoord. Een van de maatregelen daarin richt zich op sportkantines: medewerkers en vrijwilligers die daar alcohol verkopen, moeten uiterlijk in 2025 een cursus doen, zodat ze zich kunnen houden aan de leeftijdsgrens voor alcoholverkoop.

Categorieen:
Westland Politiek