Archief

Jachtverbod vanwege winterweer

Er mag in Zuid-Holland voorlopig niet meer gejaagd worden op diverse watervogels, zoals wilde eenden, ganzen, zwanen en meerkoeten. De provincie Zuid-Holland stelde het jachtverbod woensdag in vanwege het winterse weer.

De dieren hebben veel te lijden onder de aanhoudende vorst. Ze kunnen veel minder open water en voedsel vinden. De provincie klopte aan bij het Faunafonds, de Faunabeheereenheid Zuid-Holland en de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging voor advies. Al deze organisaties steunen het besluit.

Categorieen:
Algemeen